Chính Tòa: Thông báo Số 22TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C

  1. Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay (20/3), có nghi thức Kiệu Lá lúc 05g00 sáng và 16g45 chiều; các Thánh lễ khác cử hành như thường lệ.
  2. Từ thứ hai 21/03 đến thứ bảy 26/3: Giáo họ Đaminh Khảm phụ trách phụng vụ.
  3. Chương trình Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2016:

a. Than Kinh Lễ Đèn: vào lúc 19g30 tối Chúa nhật Lễ Lá 20/3, tối thứ hai 21/3 và tối thứ ba 22/3.

b. Thứ năm Tuần Thánh 24/3:

* Buổi sáng 05g30 : Thánh Lễ Làm Phép Dầu.

* Buổi chiều 17g00 : Thánh Lễ Tiệc Ly.

Sau Thánh Lễ, Kiệu Mình Thánh Chúa về Hội Trường và Chầu Mình Thánh Chúa đến 12 giờ đêm. Xin anh chị em sắp xếp thức với Chúa ít là một giờ.

  1. Thứ sáu Tuần Thánh 25/3: Giữ Chay – Kiêng Thịt

* Buổi sáng không có Thánh Lễ

* Buổi chiều:

+ 16g00: Gẫm Đàng Thánh Giá trọng thể.

+ 17g00: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa.

  1. Thứ bảy Tuần Thánh 26/3:

* Buổi sáng không có Thánh Lễ

* Buổi tối: 19g00: Canh Thức Vượt Qua – Mừng Chúa Phục Sinh

  1. Chúa Nhật Phục Sinh 27/3:

Các Thánh lễ Chúa Nhật như thường lệ.

Tuần Thánh là cao điểm của Năm Phụng Vụ, xin anh chị em tham dự các cử hành trong Tuần Thánh sốt sắng. Xem chi tiết trên bảng thông báo hoặc website giáo xứ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng