THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
18/4/2021

1. Từ thứ hai 19/4 đến thứ bảy 24/4 giáo họ Phaolô Lộc trực phụng vụ.

2. Thứ tư 21/4 vào lúc 19g30 kính mời toàn thể hội đồng mục vụ và cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa về tại nhà thờ để tham dự buổi học về Năm Thánh Cả Giuse, xin Hội đồng mục vụ và cộng đoàn sốt sắng tham dự.

3. Thứ năm 22/4 sau Thánh lễ 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do giới Lão Thành phụ trách.

4. Chúa Nhật IV Phục Sinh 25/4 Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ. Ngày đóng góp cho Quỹ Ơn Gọi Giáo Phận. Tiền oi trong các Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh này sẽ dành cho Quỹ Ơn Gọi Giáo Phận, Xin Cộng đoàn rộng tay đóng góp.