Chính Tòa: Thông báo Số 20TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C

  1. Từ thứ hai 14/03 đến chiều thứ bảy 19/3 giáo họ Giuse Khang phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ năm 17/3, sau Thánh lễ 17g00 sẽ có Chầu Thánh Thể do Giới Người Mẹ phụ trách. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  3. Thứ sáu 18/3, vào lúc 19g30 Đi Đàng Thánh Giá do Đoàn Phan Sinh và hội Legio phụ trách.
  4. Thứ bảy 19/3 vào lúc 05g sáng Lễ Trọng Thánh Giuse Quan Thầy của Đức Cha Giuse, cha cựu phó xứ Nguyễn Thanh Sơn, cha Lê Công Đức, Cha Trần Văn Việt, cha Nguyễn văn Khang, cha Nguyễn Thanh Tùng và 462 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.buổi tối vào lúc 19g00 phiên sám hối cuối cùng tại nhà thờ Chính Tòa do Giới Trẻ phụ trách. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  5. Chúa Nhật 20/3 Lễ Lá, có 02 Thánh Lễ : sáng lúc 5g00, chiều lúc 16g45 có Kiệu Lá, các Thánh Lễ khác như thường lệ.
  6. Chương trình Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh xin cộng đoàn xem trên bảng niêm yết.
  7. Kính mời ban điều hành các giáo họ, ban ngành đoàn thể đến nhà xứ để nhận thông báo về Đại Lễ Phục Sinh 2016.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng