Chính Tòa: Thông báo Số 2/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B

  1. Chúa Nhật, 07/12 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Mời các anh chị Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đến dự họp thường kỳ lúc 19g30 Chúa Nhật, 07/12 tại hội trường giáo xứ.
  3. Thứ hai, 08/12 Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thánh lễ được cử hành lúc 17g00 tại Núi Đá, hội Legio phụ trách. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  4. Từ thứ hai 08/12, cho đến hết chiều thứ bảy 13/12 Giáo họ Augustino Huy phụ trách trực phụng vụ.
  5. Xin mời giáo dân giáo họ Giuse Khang tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g00 tối thứ hai 08/12 để chuẩn bị mừng lễ giáo họ mình. Lễ kính Thánh Giuse Khang được cử hành lúc 17g00 thứ ba 09/12. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  6. Thứ năm 11/12 giáo xứ Chầu Thánh Thể, Giới Lão Thành phụ trách.
  7. Thứ bảy 13/12 lễ nhớ Thánh Lucia quan thầy của 63 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng