THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA
10/4/2022

  1. Chúa nhật 10/4/2022 Lễ Lá, Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, Thánh lễ lúc 05g30 & 15g00  có nghi thức làm phép lá và kiệu lá tại Núi Đá Đức Mẹ Lộ Đức, các Thánh lễ khác như thường lệ.
  2. Vào lúc 19g30 các ngày Chúa nhật Lễ Lá (10/4), Thứ Hai (11/4) và Thứ Ba (12/4) có than kinh lễ đèn. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  3. Chương trình Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh:

* Thứ Năm Tuần Thánh (14/4):
-Lúc 05g30: Thánh lễ làm phép Dầu tại tiền đường nhà thờ
-Lúc 17g00: Thánh lễ Tiệc Ly tại tiền đường nhà thờ. Sau Thánh lễ sẽ rước Chúa về Nhà Tạm (hội trường). Và có các phiên Chầu Thánh Thể đến 24g00.

* Thứ Sáu Tuấn Thánh (15/4): Buổi sáng không có Thánh lễ, buổi chiều lúc 16g00, Gẫm đàng Thánh giá trọng thể, sau đó là Nghi thức Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Sau nghi thức là hôn kính Thập giá trong nhà thờ.

* Thứ Bảy Tuần Thánh (16/4): Buổi sáng không có Thánh lễ, buổi chiều lúc 19g00: Canh thức vượt qua (Thánh lễ Vọng Phục Sinh).

* Chúa nhật Phục sinh, Mừng Chúa Sống Lại (17/4):  Các Thánh lễ sáng như thường lệ, buổi chiều chỉ có 1 Thánh lễ lúc 17g00 tại tiền đường Nhà thờ.

4. Chúa nhật II Phục sinh ( 24/4) Kính Lòng Thương Xót Chúa: Các Thánh lễ buổi sáng như thường lệ, buổi chiều chỉ có 1 Thánh lễ tại tiền đường nhà thờ.

5. Mời các phụ huynh có con em đã và muốn tham gia vào Ban Ơn Gọi Giáo phận, đến gặp Cha Quản xứ vào tối thứ Ba 12/4/2022 sau giờ Than Kinh Lễ Đèn.