Chính Tòa: Thông báo Số 19/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B

  1. Từ thứ hai 23/3 cho đến chiều thứ bảy 28/3, Gh Emmanuel Triệu phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ tư 25/3 Thánh lễ Truyền Tin được cử hành trọng thể lúc 17g00 tại Núi Đá do hội Legio phụ trách, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  3. Thứ năm 26/3 giáo xứ Chầu Thánh Thể, giới Người Cha phụ trách.
  4. Thứ năm 26/3, Sám hối Cộng Đồng lúc 19g00.
  5. Thứ sáu 27/3 vào lúc 19g30 Gẫm Đàng Thánh Giá. Giới Trẻ và Sinh Viên phụ trách.
  6. Chúa Nhật 29/3 Lễ Lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, lễ sáng Làm Phép và Kiệu Lá lúc 05g00, lễ chiều Làm Phép và Kiệu Lá lúc 16g45. Các Thánh Lễ vẫn cử hành theo giờ như thường lệ.
  7. Kính mời trưởng phó các giáo họ, trưởng phó các giới ban ngành đoàn thể đến nhà xứ nhận thông báo về Đại Lễ Phục Sinh.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng