THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
28/3/2021

 1. Chúa nhật ngày 28/3 Lễ Lá Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa. Lễ sáng làm Phép và Kiệu Lá lúc 05g00, lễ chiều lúc 14g45 làm Phép và Kiệu Lá do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự, các thánh lễ còn lại như thường lệ.
 2. Từ thứ Hai 29/3/2021 đến thứ Bảy 03/4/2021. Giáo họ Anrê Trông trực Phụng vụ.
 3. Chương trình Tuần Thánh và Đại Lễ phục sinh 2021:
  – Thứ năm Tuần Thánh (01/4):
  + 05g30: Thánh lễ làm Phép Dầu.
  + 17g00: Thánh lễ Tiệc Ly
  Sau lễ, các phiên Chầu Thánh Thể đến 24g00.
  – Thứ sáu Tuần Thánh (02/4):
  + 16g00: Gẫm Đàng Thánh Giá trọng thể.
  + 17g00: Nghi thức Tưởng niệm Cuộc  Thương Khó Chúa.
  Sau lễ, hôn kính Thánh Giá.
  – Thứ bảy Tuần Thánh (03/4):
  + 19g00: Canh thức Vượt Qua (Thánh Lễ vọng Phục Sinh)
  – Chúa nhật Phục sinh (04/4):
  Các Thánh lễ sáng như thường lệ (06g00; 08g00 và 10g00)
  Buổi chiều chỉ có 01 Thánh lễ lúc 17g00 tại Lễ Đài.