THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
21/3/2021

  1. Từ thứ Hai 22/3/2021 đến thứ Bảy 27/3/2021. Giáo họ Phaolô Bường trực Phụng vụ.
  2. Thứ Hai 22/3/2021 vào lúc 07g00, Thánh lễ An táng Cha cố Gioakim được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa, do Đức Giám mục Giuse chủ sự nên không có lễ lúc 05g00 sáng. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện cho Ngài.
  3. Thứ năm 25/3, Lễ Truyền Tin. Lễ Trọng và sau thánh lễ chiều có Giờ Chầu Thánh Thể do Thừa Tác Viên phụ trách.
  4. Thứ sáu 26/3 vào lúc 19g30 Gẫm Đàng Thánh Giá do 2 giáo họ Anrê Trông và Giuse Khang cùng phụ trách, Ca đoàn Thánh Gia phụ trách hát cộng đồng.
  5. Chúa nhật ngày 28/3 Lễ Lá Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa. Lễ sáng làm Phép và Kiệu Lá lúc 05g00, lễ chiều lúc 14g45 làm Phép và Kiệu Lá do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự, các thánh lễ còn lại như thường lệ.
  6. Chương trình Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh  được niêm yết tại bảng thông báo, xin cộng đoàn theo dõi.