Chính Tòa: Thông báo Số 16TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C

  1. Từ thứ hai 15/02/2016 cho đến chiều thứ bảy 20/02/2016 giáo họ Giuse Viên phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ năm 18/02 sau thánh lễ 17g00 có giờ Chầu Mình Thánh do Ca đoàn phụ trách.
  3. Thứ sáu 19/02, Cộng đoàn ăn chay, kiêng thịt thay cho ngày Lễ Tro và vào lúc 19g30 có Gẫm Đàng Thánh Giá do Giới Người Cha và Giới Người Mẹ phụ trách, xin mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng