THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
28/02/2021

  1. Từ thứ Hai 01/3/2021 đến thứ Bảy 06/3/2021. Giáo họ Anê Thành trực Phụng vụ.
  2. Thứ Tư đầu tháng 03/3/2021 vào lúc 19g30 Kiệu Tôn Kính Thánh Cả Giuse mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  3. Thứ năm 04/3 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Đoàn Phan Sinh phụ trách.
  4. Thứ sáu 05/3 vào lúc 19g30 gẫm Đàng Thánh Giá do 2 giáo họ Micae Hy và Augustino Huy cùng phụ trách. Ca đoàn Mẹ Lên Trời phụ trách hát cộng đồng.
  5. Chúa nhật 07/3 sau thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30.