Chính Tòa: Thông báo Số 14TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm C

  1. Từ thứ hai 01/02/2016 cho đến chiều thứ bảy 06/02/2016 giáo họ Augustino Huy phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ hai ngày 01/02 vào lúc 19g30 có giờ Chầu Phạt Tạ cuối năm. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  3. Thứ ba 02/02 lễ Đức Mẹ Dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Trước Thánh Lễ lúc 05g sáng có làm phép nến tại Núi đá và kiệu nến, xin cộng đoàn khi đi lễ nhớ mang theo nến để làm phép.
  4. Thứ sáu 05/02 lễ nhớ Thánh Agatha trinh nữ tử đạo, giáo xứ chúng ta có 23 giáo dân mang tên Thánh của Ngài. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  5. Chúa nhật 07/02 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ. Cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 06/02.
  6. Các Thánh lễ trong dịp Tết Bính Thân được niêm yết trên bảng thông báo.
  7. Tòa Giám mục gửi đến mỗi gia đình thư chúc Tết của Đức giám mục giáo phận và 1 bì thư để mỗi gia đình góp quỹ sinh hoạt giáo phận. Việc dâng cúng này đươc thực hiện vào ngày Mồng Một Têt âm lịch.
  8. Cha Quản xứ xin mời các em đã đậu đai học, cao đẳng niên khóa 2015-2016 đến nhà xứ vào lúc 19g 30 thứ bảy ngày 06 tháng 2 năm 2016 (nhằm ngày 28 Tết).

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng