Chính Tòa: Thông báo Số 13/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm B

  1. Từ thứ hai 09/02 cho đến hết chiều thứ bảy 14/02/2015 giáo họ Phaolô Lộc phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ tư 11/02, nhằm ngày 23 tháng chạp, lễ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Thánh lễ Tạ Ơn Đức Mẹ và Chầu Phạt Tạ cuối năm được cử hành lúc 17g00 tại Núi Đá. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  3. Lễ kính thánh Phaolô Lê Văn Lộc. Quan Thầy của Giáo họ Phaolô Lộc được cử hành lúc 17g thứ năm 12/02. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  4. Mời Ban Thường vụ, các Ủy viên Mục vụ, trưởng phó 12 giáo họ, trưởng phó các giới ban ngành đoàn thể đến nhà xứ nhận thông báo về các Thánh Lễ sắp đến.
  5. Thông Báo Thánh Lễ Trong Dịp Tết Ất Mùi:

* Thứ Tư 18/02/2015 (30 tháng chạp) Lễ Tro.

-Sáng: 05g00 -Chiều: 17g00 -Giao Thừa: 21g00

*Thứ năm, 19/02/2015 Mồng Một Tết

-Sáng: 06g00 Cầu Bình An Cho Năm Mới

-Chiều: 17g00 Cầu Bình An cho năm mới.

*Thứ sáu, 20/02/2015 Mồng Hai Tết.

-Sáng: 06g00 Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha mẹ.

-Chiều: 17g00 Lễ mừng Thọ

*Thứ bảy, 21/02 Mồng Ba Tết

-Sáng: 06g00 Thánh hóa công ăn việc làm

-Chiều 17g00: Lễ Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay.

*Chúa Nhật, 22/02 Mồng Bốn Tết CNI Mùa Chay

Các Thánh lễ sáng như thường lệ: 05g15, 08g00, 10g00.

Buổi chiều chỉ có một Thánh lễ lúc 17g00.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng