Chính Tòa: Thông báo Số 12TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm A

  1. Từ thứ 2 (06/02) đến thứ 7 (11/02), giáo họ Anrê Trông trực phụng vụ.
  2. Thứ năm ngày 09/02 sau thánh lễ 17g có giờ Chầu Mình Thánh do Giới Người Cha phụ trách.
  3. Thứ bảy 11/02 Đức Mẹ Lộ Đức ngày quốc tế bệnh nhân, Thánh Lễ Đồng Tế do Đức Giám mục chủ sự tại Núi Đá, do giáo họ Anre Trông và giới Người Mẹ cùng phụ trách (trong thánh lễ có ban bí tích xức dầu cho những người già yếu, bệnh tật, gia đình nào có người muốn lãnh nhận bí tích xức dầu trong dịp này, xin đăng ký tại văn phòng để tiện việc sắp xếp.
  4. Chúa Nhật 12/02 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 11/02.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng