THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A
05/02/2023

  1. Chúa Nhật 05/02, sau Thánh Lễ Thiếu nhi (08g00) có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Để chuẩn bị mừng Lễ bổn mạng giáo xứ- Đức Mẹ Lộ Đức (11/02/2023). Giáo xứ sẽ tổ chức tuần Tam Nhật vào các đêm thứ Tư (08/02), thứ Năm (09/02) và thứ Sáu (10/02), thời gian từ 19g30 đến 20g30 trong nhà thờ với các đề tài sau:
    * Thứ Tư (08/02): “ Hiệp thông với Thiên Chúa”
    * Thứ Năm (09/02): “ Hiệp thông với tha nhân, gia đình, giáo họ”
    * Thứ Sáu (10/02): “ Hiệp thông với chính bản thân mình”

Xin các Ban Điều Hành 12 giáo họ nhắc nhở giáo dân tham dự đông đủ để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng  mừng lễ bổn mạng của giáo xứ.

3. Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức, Bổn mạng của Giáo xứ được cử hành trọng thể lúc 17g15 thứ Bảy 11/02/2023 tại Núi Đá Đức Mẹ do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự. (trong Thánh lễ có nghi thức xức dầu bệnh nhân).

4. Lúc 19g30 Chúa nhật 12/02/2023 Kính mời giáo dân giáo họ Phaolô Lộc về tại Nhà thờ để tham dự buổi Tĩnh tâm nhân ngày bổn mạng của Giáo họ, và lúc 17g15 thứ Hai, ngày 13/02/2023, Thánh lễ Kính Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, Bổn mạng của Giáo họ. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

5. Khóa giáo lý dự tòng của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng vào ngày Thứ Ba 14/02/2023 tại giáo xứ Nội Hà, thời gian học từ 19g15 đến 20g45.