Chính Tòa: Thông báo Số 11TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm A

  1. Chúa nhật 02/02/2020 Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh (Lễ Nến). Nghi thức làm Phép Nến chỉ có trong Thánh lễ sáng lúc 05g15. Xin cộng đoàn lưu ý và chuẩn bị nến để làm Phép Nến và sau Thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Chúa Nhật 02/2, các em thiếu nhi không học Giáo lý. Thánh lễ 8g vẫn có như thường lệ. Xin quý phụ huynh nhắc nhở các em đi lễ.
  3. Từ thứ hai 03/02 đến thứ bảy 08/02 giáo họ Anrê Trông trực phụng vụ.
  4. Thứ tư 05/02 lễ nhớ Thánh Agatha trinh nữ, bổn mạng của 32 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  5. Thứ năm 06/02 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Hội Legio Mariæ phụ trách.
  6. Thứ sáu đầu tháng, ngày 07/02, vào lúc 19g30 có Giờ Chầu Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu do Ban Thường vụ phụ trách.
  7. Mời các Trưởng phó Giáo họ, Giới, Ban, Đoàn Thể đến Văn phòng nhận thông báo về Lễ Bổn mạng của Giáo xứ.
  8. Khóa 51 Dự Bị Hôn Nhân I/2020 sẽ khai giảng tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 19g00 thứ Hai, 03/02/2020. Xin tập trung sớm để lập thủ tục và xếp lớp.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng