Chính Tòa: Thông báo Số 11/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm B

  1. Chúa Nhật 01/02 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Thứ hai 02/02 Lễ Dâng Đức Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Lễ Nến), khi đi xem lễ cộng đoàn nhớ mang theo nến để làm phép, và lúc 10g30 có Thánh Lễ đồng tế đặc biệt trong năm dành cho đời sống thánh hiến. Xin mời cộng đoàn tham dự.
  3. Từ thứ hai 02/02 cho đến hết chiều thứ bảy 07/02/2015 giáo họ Đaminh Cẩm phụ trách trực phụng vụ.
  4. Mời các chị giới Người Mẹ tham dự buổi họp thường kỳ lúc 19g30 tối thứ hai 02/02/2015.
  5. Thứ năm 05/02 giáo xứ Chầu Thánh Thể, ban Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách, giờ Chầu Thánh Thể đầu tháng thường lệ được dời vào sau thánh lễ Tạ Ơn cuối năm chiều thứ tư 11/02, và giáo xứ chúng ta có 25 Giáo dân mang tên Thánh Agatha. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  6. Mời ban điều hành các Giáo Họ Phaolô Lộc, Đaminh Cẩm, Phêrô Lựu, Micae Hy và các anh chị được phân công đọc sách. Sau Thánh Lễ chiều thứ bảy 31/01 về nhà xứ để nhận lịch phân công đọc sách.
  7. Thông Báo về Các Thánh Lễ Trong Dịp Tết Ất Mùi xin cộng đoàn xem trên bảng niêm yết và trên trang mạng của Giáo xứ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng