Chính Tòa: Thông báo Số 10TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm A

  1. Từ thứ 2 (16/01) đến thứ 7 (21/01), giáo họ Giuse Viên trực phụng vụ.
  2. Thứ tư 18/1/2017 vào lúc 09g00 Thánh lễ đồng tế Kỷ niệm thành lập Giáo Phận và phong chức Phó Tế cho các Thầy. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ sáu 20/01 vào lúc 19g30 có Giờ Chầu Phạt Tạ cuối năm do Ban Phụng Vụ phụ trách. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  4. Thứ bảy 21/01/2017 Lễ Nhớ Thánh Anê trinh nữ tử đạo bổn mạng của 164 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và lúc 17g Thánh Lễ Tạ Ơn Đức Mẹ tại Núi Đá do giáo họ Emmanuel Triệu và Phêrô Lựu cùng phụ trách. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng