THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN
24/01/2021

  1. Từ thứ Hai 25/01/2021 đến thứ Bảy 30/01/2021. Giáo họ Phaolô Lộc trực Phụng vụ.
  2. Thứ hai 25/01, Lễ Kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại. Quan Thầy của Cha Đại diện Giám Mục, nguyên Quản xứ Giáo xứ Chính Tòa Trần Quốc Việt, Cha nguyên Phó xứ Nguyễn Hữu Trường Sơn, Cha Phạm Thanh Thảo (người con của Giáo xứ), Dòng Thánh Phaolô và nhiều anh em trong giáo xứ. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ năm 28/01/2021, sau Thánh lễ 17g15 là giờ Chầu Thánh Thể do Giới Người Mẹ phụ trách.