Chính Tòa: Thông báo Số 09TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm A

  1. Từ thứ hai 20/01đến thứ bảy 25/01, giáo họ Emmanuel Triệu trực phụng vụ.
  2. Thứ ba 21/01 lễ Nhớ Thánh Anê Trinh Nữ Tử Đạo quan thầy của 178 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ năm 23/01 vào lúc 17g15 thánh lễ Tạ Ơn cuối năm xin cộng đoàn sốt sắng tham dự sau thánh lễ có Giờ Chầu Thánh Thể do Giới Người Mẹ phụ trách.
  4. Thứ sáu  24/01( ba mươi tết) chỉ có 02 thánh lễ: buổi sáng lúc 05g00 và buổi tối lễ Giao Thừa lúc 22g00 do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự, xin cộng đoàn lưu ý để không bị mất Thánh Lễ.
  5. Thứ bảy  25/01(Mồng Một Tết Canh Tý), Lễ Cầu Bình An Cho Năm Mới được cử hành lúc 06g00 sáng và 17g00 chiều.
  6. Chúa Nhật 26/01 (Mồng Hai Tết Canh Tý), Lễ kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ  buổi sáng có 03 thánh lễ: 06g00 sáng, 8g00 Lễ Thiếu Nhi, 10g Lễ Tiếng Anh, buổi chiều chỉ có một Thánh lễ lúc  17g00. Trong Thánh lễ chiều có nghi thức mừng Thọ cho các ông bà trong độ tuổi 70.
  7. Thứ hai 27/01 (Mồng Ba Tết Canh Tý), Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm được cử hành lúc 06g00 sáng và 17g00 chiều.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng