THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A
15/01/2023

 1. Vào lúc 09g30 thứ Tư 18/01/2023, Thánh Lễ phong Phó Tế cho 03 Thầy:
  • Thầy Giuse Nguyễn Phốt Nhựt, thuộc Giáo xứ Phú Hạ.
  • Thầy Phêrô Trần Công Phi, thuộc Giáo xứ Phú Hạ.
  • Thầy Antôn Maria Trần Văn Quốc, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
   Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
 2. Thứ Năm 19/01/2003, vào lúc 17g15 Thánh Lễ Giỗ Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi do Đức Cha Giuse chủ sự. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
 3. Thứ Bảy 21/01/2023, Lễ nhớ Thánh Anê, bổn mạng của 188 chị em, Thánh lễ cử hành lúc 05g00, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Vào lúc 17g15 cùng ngày, Thánh lễ Tất niên và lúc 21g00, Thánh lễ Giao thừa (30 Tết) do Đức Cha Giuse chủ sự.
 4. Chúa nhật 22/01/2023. Mồng Một Tết Quý Mão: Cầu Bình an cho năm mới. Có 03 Thánh lễ, Buổi sáng lúc 06g00 do Đức Cha chủ sự, lúc 10g00 (Thánh lễ tiếng Anh) và buổi chiều lúc 17g15.
 5. Thứ Hai 23/01/2023. Mồng Hai Tết Quý Mão: Kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ, có 02 thánh lễ, Lúc 06g00 sáng và 17g15 chiều, trong Thánh lễ chiều có mừng thọ cho các ông bà 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi và 100 tuổi trở lên.
 6. Thứ Ba 24/01/2023. Mồng Ba Tết Quý Mão: Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm, có 02 thánh lễ, lúc 06g00 và lúc 17g15.

Xin xem chi tiết trên các bảng thông báo.