Chính Tòa: Thông báo Số 07 TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm A

  1. Chúa Nhật 01/01/2017, Tết Dương lịch, ngày hành hương về với Đức Mẹ Trà Kiệu, nên tại nhà thờ Chính Tòa chỉ có 03 thánh lễ ban sáng: 5g15, 08g thánh lễ Thiếu Nhi, 10g lễ Tiếng Anh. Buổi chiều không có thánh lễ. Lúc 15g00 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, Đức Giám mục giáo phận chủ sự Thánh lễ đồng tế mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cầu cho Hòa Bình Thế giới. Xin kính mời tham dự.
  2. Chúa Nhật 01/01/2017 sau lễ Thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  3. Từ thứ 2 (02/01) đến thứ 7 (07/01), giáo họ Augustinô Huy trực phụng vụ.
  4. Thứ năm đầu tháng 05/01/2017 vào lúc 19g30 có Giờ Chầu Mình Thánh do ban Phụng Vụ phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng