Chính Tòa: Thông báo Số 07/TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật Chúa Giáng Sinh – Năm C

  1. Từ thứ hai 28/12/2015 cho đến chiều thứ bảy 02/01/2016 giáo họ Đaminh Khảm phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ sáu 01/01/2016 Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng, Cầu cho hòa bình thế giới, Ngày Hành hương giáo phận:

* Thánh Lễ tại giáo xứ Chính Tòa:  lúc 05g00 và 17g00.

* Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu: 09g00, Mở cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót và Thánh lễ đồng tế do Đức Giám mục giáo phận chủ sự. Các đoàn thể tham dự xin mang đồng phục của đoàn thể mình. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.

* Thứ sáu đầu tháng, 01/01/2016, theo tinh thần sống Năm Thánh Lòng Thương Xót, 19g30 chầu Thánh Thể. Ban Phụng vụ phụ trách. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.

  1. Chúa Nhật, 03/01/2016 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 02/01/2016.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng