THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT . CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
01/01/2023

  1. Chúa Nhật 01/01/2023 vào lúc 09g00 Thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa được cử hành tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, riêng tại Giáo xứ Chính Tòa  các Thánh lễ Chúa Nhật buổi sáng và chiều vẫn bình thường.
  2. Thứ Năm đầu tháng 05/01/2023 vào lúc 19g30 giáo xứ Chầu Thánh Thể do Ban Thường Vụ phụ trách.
  3. Chúa Nhật 08/01/2023 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và nguời đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g00 tối Thứ Bảy 07/01/2023.