THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH NĂM C
02/01/2022

  1. Chúa Nhật 02/01/2022 , sau lễ 08g00, có Rửa tội cho các em.
  2. Thứ Năm đầu tháng sau lễ Hiển Linh 06/01/2022, sau Thánh lễ chiều là giờ Châu Thánh Thể do Bác Ái Xã Hội-Caritas phụ trách.