Chính Tòa: Thông báo Số 06 TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Giáng Sinh – Năm A

  1. Từ thứ hai 26/12 đến chiều thứ bảy 31/12 giáo họ Micae Hy phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ hai 26/12 Lễ Kính Thánh Stêphanô bổn mạng của 15 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ ba 27/12 Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ quan thầy của 65 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyên.
  4. Thứ năm 29/12 sau thánh lễ 17g có phiên Chầu Mình Thánh do hội Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách.
  5. Thứ sáu 30/12 Lễ Kính Thánh Gia Thất bổn mạng của ca đoàn Thánh Gia, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  6. Chúa nhật 01/01 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ. Cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 31/12.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng