Chính Tòa: Thông báo Số 04TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B

  1. Sáng Chúa nhật 24/12 : Có 03 Thánh Lễ vào buổi sáng lúc 05g15’; 08g00’ (Lễ Thiếu Nhi) và 10g00’ (Lễ Tiếng Anh). Buổi Chiều không có Thánh Lễ.
  2. Chương trình Canh thức và Thánh Lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh bắt đầu lúc 20g00’ ngày 24/12/2017 tại Sân Tiền Đường Nhà Thờ. Xin Cộng đoàn sắp xếp để tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật và Thánh lễ Đêm Giáng Sinh.
  3. Thứ Hai 25/12/2017: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh. Có Thánh Lễ:
  • Buổi Sáng: Lúc 06g00’ và 10gg00’ ( Lễ Tiếng Anh)
  • Buổi Chiều: Lúc 17g00’ tại Tiền Đường Nhà Thờ.
  • Sau Lễ Chiều: Khai mạc Hội Chợ Ẩm Thực, Đêm Hoan Ca và Xổ Số Mừng Chúa Giáng Sinh.
  1. Từ Thứ Hai 25/12 đến Chiều Thứ Bảy 30/12 Giáo Họ Emmanuel Triệu trực Phụng vụ.
  2. Thứ Năm 28/12/2017 sau Thánh Lễ 17g00’ có Giờ Chầu Mình Thánh do Giới Người Mẹ phụ trách.
  3. Thứ Bảy 30/12/2017. Vào lúc 17g00 Lễ Thánh Gia Thất, cử hành tại Lễ Đài tiền đường Nhà thờ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự. Lễ Cầu Cho Các Gia Đình, Mừng Kỷ Niệm Kim Khánh và Ngân Khánh của các gia đình trong Giáo xứ. Xin Cộng Đoàn sốt sắng tham dự.
  4. Vào lúc 09g00’ Thứ Hai ngày 01 tháng 01 năm 2018, Thánh Lễ Mẹ Thiên Chúa-Cầu cho Hòa Bình Thế Giới – Hành Hương Giáo phận sẽ được cử hành tại Sân Me Nhà Thờ Chính của Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự. Chương trình Thánh lễ được niêm yết tại các Bảng Thông Báo của Giáo xứ. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng