THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A
11/12/2022

  1. Thứ Hai, ngày 12/12, trong Thánh lễ chiều 17g15 có rửa tội cho 12 anh chị dự tòng. Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện.
  2. Thứ Ba, ngày 13/12, Lễ nhớ Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Bổn mạng của 81 chị em. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Từ tuần này cho đến Đại lễ Giáng Sinh, tại Giáo xứ Chính Toà, các Cha sẽ không giải tội vào các chiều thứ năm và thứ bảy. Xin cộng đoàn xem chi tiết tại các bảng thông báo về các phiên sám hối của Giáo hạt để thuận tiện cho việc xưng tội trong Mùa Vọng.
  4. Nhằm giúp cho các tín hữu già yếu, bệnh tật không thể đến nhà thờ nhận bí tích Hoà giải trong Mùa Vọng. Các Cha Giáo xứ Chính Toà sẽ tuần tự đến từng nhà để giải tội. Xin các Ban Điều Hành giáo họ lập danh sách các tín hữu ở diện trên trong giáo họ mình gửi về Ban Thường vụ để sắp xếp lịch Giải tội.
  5. Trong dịp Đại Lễ Giáng Sinh năm nay, Giáo xứ có gửi Thư Chúc Mừng và Phiếu Đóng góp gồm: hỗ trợ Tổ chức Giáng Sinh và giúp đỡ  cho người nghèo, do BĐH Giáo họ  đem đến từng gia đình. Xin các gia đình khi đóng góp có thể gửi cho BĐH Giáo họ hay bỏ vào các thùng trong nhà thờ.
  6. Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân thông báo: Để thuận tiện cho việc tổ chức mừng Ngân Khánh (25 năm Hôn phối), Kim khánh (50 năm Hôn phối), Ngọc Khánh (60 năm Hôn phối) vào dịp Lễ Thánh Gia Thất (30/12/2022). Xin các đôi vợ chồng lãnh nhận bí tích Hôn phối các năm 1997, 1972, 1962 đến đăng ký tại Ông Điền (ĐT: 0905504991).