Chính Tòa: Thông báo Số 03TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

  1. Chiều nay thứ bảy 14/12 vào lúc 19g00 có giờ sám hối và giải tôi riêng cho các em Thiếu Nhi Giáo Lý. Xin quý phụ huynh nhắc nhở và cho các em đến tham dự giờ tĩnh tâm Mùa Vọng.
  2. Từ thứ hai 16/12 đến thứ bảy 21/12 giáo họ Phêrô Lựu trực phụng vụ.
  3. Thứ năm 19/12 sau thánh lễ 17g15 giáo xứ Chầu Thánh Thể do Thừa Tác Viên Thánh Thể phụ trách.
  4. Thứ sáu 20/12, vào lúc 19g00 có phiên Sám hối Mùa Vọng 2019  tại Giáo xứ Chính Tòa do Giới Trẻ phụ trách sắp xếp. Xin quý Ông bà và anh chị em thu xếp thời gian đi đúng giờ để dọn mình lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải.
  5. Việc quyên góp tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh năm nay sẽ được thực hiện tại Nhà Thờ, thay vì quyên góp tại các Giáo họ như những năm trước đây. Vì vậy, kể từ Chúa nhật I Mùa Vọng (01/12/2019) trở đi, Giáo dân khi đi tham dự Thánh lễ sẽ đóng góp qua hình thức bỏ tiền vào các thùng được bố trí trong Nhà Thờ, các giáo dân nào muốn đóng riêng xin gặp Cha Quản xứ hoặc Ban Thường vụ. Rất mong sự rộng tay đóng góp của Cộng đoàn.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng