THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B
06/12/2020

  1. Chúa nhật 06/12, sau Thánh lễ thiếu nhi (08g00) có rửa tội cho các em.
  2. Từ thứ Hai 06/12 đến thứ Bảy 12/12. Giáo họ Anê Thành trực phụng vụ.
  3. Thứ Hai 06/12, Lễ kính Thánh Ambrôxiô, Bổn mạng của 01 giáo dân, và Thứ Ba 08/12. Lễ Trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ cầu cho giáo dân và Quan Thầy của nhiều chị em trong Giáo xứ. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  4. Kính mời toàn thể giáo dân Giáo họ Giuse Khang vào lúc 19g30 thứ Ba 08/12 đến tại Nhà Thờ tham dự buổi Tĩnh Tâm Mừng Bổn mạng Giáo họ.
  5. Thứ Năm 10/12 lúc 17g15, Thánh lễ Mừng Kính Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Bổn mạng Giáo họ. Xin Cộng đoàn tham dự và sốt sắng cầu nguyện. Sau lễ không có Chầu Thánh Thể.
  6. Thứ Năm 10/12, vào lúc 19g00 là phiên sám hối Mùa Vọng tại Nhà thờ Chính Tòa. Giới Trẻ phụ trách sắp xếp.
  7. Cũng như năm vừa qua, trong năm nay, việc quyên góp tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh sẽ thực hiện tại Nhà Thờ. Vì vậy, kể từ Chúa nhật I Mùa Vọng (30/11/2020) trở đi, Giáo dân khi đi tham dự Thánh lễ sẽ đóng góp qua hình thức bỏ tiền vào các thùng được bố trí trong Nhà Thờ, các giáo dân nào muốn đóng riêng xin gặp Cha Quản xứ hoặc Ban Thường vụ. Rất mong sự rộng tay đóng góp của Cộng đoàn.