Chính Tòa: Thông báo Số 02TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B

  1. Từ Thứ Hai 11/12 đến chiều Thứ Bảy 16/12 Giáo Họ Anê Thành trực phụng vụ.
  2. Thứ Tư 13/12 Lễ Nhớ Thánh Lucia Trinh Nữ Tử Đạo, Quan Thầy của 65 Giáo dân, xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ Năm 14/12/2017 sau thánh lễ 17g00’ có Giờ Chầu Mình Thánh do Giới Lão Thành phụ trách, và lúc 19g30’ Phiên Sám Hối tại Giáo Xứ Chính Tòa, Giới Người Cha phụ trách sắp xếp.
  4. Trong suốt Mùa Vọng tại Giáo Xứ Chính Tòa sẽ không có Giải tội vào các chiều Thứ Năm và chiều Thứ Bảy hằng tuần. Xin xem Lịch Sám Hối Mùa Vọng 2017 của Giáo Hạt Đà Nẵng được niêm yết tại Các Bảng Thông Báo đế tiện việc lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
  5. Chúa Nhật 17/12 sau thánh lễ 19g30’ có Giờ Tĩnh Tâm Sám Hối của Giới Trẻ Giáo Xứ Chính Tòa, xin mời các Bạn Trẻ trong Giáo Xứ sốt sắng tham dự.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng