Chính Tòa: Thông báo Số 01TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A

  1. Chúa nhật 01/12/2019, Sau Thánh Lễ Thiếu nhi, có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Từ thứ hai 02/12/2019 đến thứ bảy 07/12/2019, Giáo họ Phaolô Lộc trực Phụng vụ.
  3. Thứ ba 03/12  Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng Cha nguyên Quản Xứ Đặng Đình Canh, hai Cha nguyên Phó xứ Nguyễn Văn Thịnh,  Nguyễn Ngọc Hiến, Sinh Viên Công Giáo Giáo xứ và 127 giáo dân. Thánh lễ mừng Bổn mạng SVCG sẽ được cử hành lúc 17g15. Xin cộng đoàn tham dự và  hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ năm đầu tháng 05/12/2019, Lúc 10g00, Thánh lễ Tạ Ơn Kim Khánh (1969-2019) Cha Vinh Sơn Hoàng Quang Hải và Ngân Khánh (1994-2019) Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thịnh do Đức Cha Giuse chủ sự. Mời Cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện. Sau thánh lễ buổi chiều là phiên Chầu do Ban Phụ Huynh Giáo Lý phụ trách, và vào lúc 19g30 cùng ngày, Kính mời giáo dân giáo họ Giuse Khang tham dự buổi Tĩnh tâm để chuẩn bị mừng lễ Bổn mạng của giáo họ.
  5. Thứ sáu đầu tháng 06/12/2019, Lúc 17g15 Lễ Kính Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Quan Thầy của Giáo họ sẽ được cử hành và vào lúc  19g30 cùng ngày, có Chầu Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu do Ban Thường vụ phụ trách. Mời Cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  6. Xin cộng đoàn lưu ý : Giáo xứ đang lắp đặt màn hình led sau phòng áo để giáo dân có thể tham dự thánh lễ. Vì vậy từ nay khi tham dự thánh lễ xin giáo dân nên ngồi tập trung trước các màn hình, không nên ngồi rải rác khắp nơi trong sân nhà thờ.
  7. Việc quyên góp tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh năm nay sẽ được thực hiện tại Nhà Thờ, thay vì quyên góp tại các Giáo họ như những năm trước đây. Vì vậy, kể từ Chúa nhật I Mùa Vọng (01/12/2019) trở đi, Giáo dân khi đi tham dự Thánh lễ sẽ đóng góp qua hình thức bỏ tiền vào các thùng được bố trí trong Nhà Thờ, các giáo dân nào muốn đóng riêng xin gặp Cha Quản xứ hoặc Ban Thường vụ. Rất mong sự rộng tay đóng góp của Cộng đoàn.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng