Chính Tòa: Thông báo Số 01 TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A

  1. Kính mời giáo dân giáo họ Anrê Trông tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 chúa nhật 27/11 để mừng lễ bổn mạng giáo họ mình. Lễ Kính Thánh Anrê Trông được cử hành trọng thể lúc 17g00 thứ hai 28/11. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  2. Từ thứ hai 28/11 đến chiều thứ bảy 03/11 giáo họ Đaminh Khảm phụ trách trực phụng vụ.
  3. Thứ tư 30/11 lễ Kính Thánh Anrê Tông Đồ bổn mạng của 48 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ năm đầu tháng 01/12 giáo xứ Chầu Thánh Thể lúc 19g30 do Ban Phụng Vụ phụ trách.
  5. Thứ bảy 03/12 lễ Kính thánh Phanxicô Xaviê, Quan Thầy của Cha Nguyên Tổng Đại Diện kiêm Quản Xứ FX Đặng Đình Canh, hai Cha nguyên phó xứ FX Nguyễn Văn Thịnh và FX Nguyễn Ngọc Hiến cùng 146 giáo dân. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.

Và lúc 10g00 sáng sẽ có Thánh lễ Đồng Tế kỷ niệm 09 năm thụ phong Giám Mục của Đức Cha Giuse. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.

  1. Chúa nhật 04/12 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp giấy giới thiệu và sổ gia đình tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 thứ bảy 03/12.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng