Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi ngày 15/6/2014, Giáo xứ Chính Tòa sẽ Chầu Lượt. Vì vậy để việc tổ chức Chầu Thánh Thể được trang trọng và sốt sắng, Ban Đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ phân công việc Chầu Lượt như sau:

Phiên chầu

Thời gian

Đơn vị phụ trách

I

Từ 11g00 đến 12g00

Sau lễ tiếng Anh  đặt MTC, Sr. Mến và ca đoàn Emmanuel phụ trách nội dung giờ chầu. Xin mời các đoàn thể tham dự giờ chầu này.

II

Từ 12g00 đến 13g00

Dòng Thánh Phaolô

III

Từ 13g00 đến 14g00

Giáo họ Đaminh Khảm, Phaolô Lộc, Đaminh Cẩm, Phêrô Lựu, Micae Hy, Augustinô Huy.

IV

Từ 14g00 đến 14g45

Anê Thành, Giuse Viên, Emmanuel Triệu, Phaolô Bường, Anrê Trông, Giuse Khang

Ghi chú:

  • Đầu giờ phiên chầu, 1 hồi chiêng trống xong, đại diện các giáo họ (mỗi giáo họ cử 2 người) xếp hàng từ cuối nhà thờ, cầm hương tiến lên cung thánh cắm hương, xong về ghế quỳ và bắt đầu giờ chầu. Nội dung giờ chầu đã soạn sẵn và trình chiếu.
  • 2 giáo họ đầu và cuối phiên chầu III và IV phụ trách xướng kinh, hát.

 

Văn Phòng Gx. Chính Toà Đà Nẵng