Thông báo mới nhất của Tòa Tổng Giám Mục Huế ngày 07.5.2021 về việc phòng chống đại dịch Covid-19

Nguồn: tonggiaophanhue.org