HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
 
180 Nguyễn Đình Chiểu Q.3 Tp. HCM
 
THÔNG BÁO
 
v/v: Cầu nguyện cho hoà bình tại Thánh Địa
 
Kính thưa quý Đức Tổng, quý Đức cha,
 
Quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và toàn thể anh chị em giáo dân thuộc Dân Chúa tại Việt Nam,
 
Theo công bố của Toà Thánh ngày 29 tháng 5 vừa qua, cuộc gặp gỡ để cầu nguyện cho hoà bình tại Thánh Địa của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Israel Shimon Peres với Đức giáo hoàng Phanxicô tại Vatican, theo lời mời của ngài trong chuyến tông du Thánh Địa vừa qua, sẽ diễn ra vào Chúa nhật tới, 08 tháng 06 năm 2014. Nhân dịp này, Đức giáo hoàng kêu gọi toàn thể Dân Chúa khắp nơi, tại mỗi giáo xứ và cộng đoàn trong tất cả các giáo phận, trong ngày Chúa nhật Lễ Hiện Xuống này, cùng hiệp thông với ngài và hai vị lãnh đạo nhân dân hai nước Palestine và Israel, tha thiết cầu nguyện cho hoà bình tại Thánh Địa. Ngài nói: “Tất cả chúng ta – nhất là những ai được đặt làm người phục vụ dân tộc mình – đều có nghĩa vụ trở thành dụng cụ và người xây dựng hoà bình, đặc biệt là bằng lời cầu nguyện. Xây dựng hoà bình là điều khó khăn, nhưng sống mà không có hoà bình lại là nỗi khốn khổ khôn nguôi. Những con người nam cũng như nữ của những vùng đất này, và của toàn thế giới, tất cả đều xin chúng ta dâng niềm hy vọng hoà bình thiết tha của họ lên Thiên Chúa” (x. WHĐ 30.05.2014).
 
Theo Thư của Đức giáo hoàng kêu gọi trực tiếp sẽ được chuyển đến quý vị sớm nhất, nhân danh ngài tôi xin chuyển lời kêu gọi này đến tất cả quý Đức cha, quý cha và anh chị em Dân Chúa tại Việt Nam.
 
Nguyện xin ơn bác ái, hoan lạc và bình an của Chúa Thánh Thần tuôn tràn xuống trên toàn thể Hội Thánh, và cách đặc biệt trên quý Đức cha, quý cha, và tất cả anh chị em.
 
Vọng Lễ Hiện Xuống 2014
 
+ Phaolô Bùi Văn Đọc
 
Tổng Giám mục TGP. TP. HCM
 
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam
 
Nguồn: hdgmvietnam.org