GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG   
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ       

HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG

        Số 36/2019/TB/GXCT                                             

THÔNG BÁO

– LỄ BỔN MẠNG GIÁO PHẬN VÀ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

– LỄ QUAN THẦY CHA QUẢN XỨ

– LỄ TẠ ƠN NGỌC KHÁNH LINH MỤC, MỪNG QUAN THẦY

VÀ THƯỢNG THỌ 90 TUỔI CỦA CHA ANTÔN TRẦN VĂN TRƯỜNG

I. LỄ BỔN MẠNG GIÁO PHẬN VÀ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC:

Theo thông báo số 02/T6.2019 của Tòa Giám mục, Đức Giám Mục Giáo phận sẽ Truyền Chức Linh Mục cho 03 Thầy: Antôn Đinh Văn Long, Phêrô Trần Văn Thủy và Augustinô Trần Như Huynh trong Thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn mạng Giáo phận Đà Nẵng.

Thánh lễ được cử hành lúc 05g00, sáng thứ năm, ngày 27/06/2019 tại tiền đường Nhà Thờ Chính Tòa.

PHÂN CÔNG:

1. Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): liên hệ TGM để trang trí lễ đài cho Thánh lễ.

2. Ban Trật tự:

– Phụ trách lắp ráp lễ đài (hoàn tất trong ngày thứ 26/06/2019 và tháo dỡ trong ngày thứ sáu 28/06/2019) + trật tự trong thánh lễ khu vực bên trái tiền đường nhà thờ + bên trong Tòa Giám Mục.

3. Giới Người Cha:

– Phụ trách việc lắp ghép bục + trải thảm lễ đài (hoàn tất trong ngày thứ 26/06/2019 và tháo dỡ trong ngày thứ sáu 28/06/2019) + chiêng trống + trật tự trong Thánh lễ khu vực bên phải tiền đường nhà thờ + khu vực Hội trường Giáo xứ.

– Giúp Phòng Thánh chuẩn bị bàn thờ và ghế ngồi chủ tế.

4. Giới Trẻ + Sinh viên Công giáo + Giới Trẻ Phan Sinh:

– Phụ trách sắp xếp chỗ ngồi trên + dưới lễ đài trước Thánh lễ và thu dọn sau Thánh lễ.

– Xin oi.

– Phân công thành viên cầm dù ở những điểm cho rước lễ (sau Thánh lễ xin thu gom tất cả dù về lại Văn phòng Giáo xứ để khỏi thất thoát).

– Trật tự trong Thánh lễ khu vực nhà xứ, cổng sau Yên Bái, nhà giáo lý và Núi Đức Mẹ.

5. Thăng Tiến Hôn Nhân:

– Phân công thành viên thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ sau Thánh lễ.

6. Ban Kèn: tham gia trong Thánh lễ.

7. Hội Legio + Đoàn Phan Sinh + Giới Người Mẹ: dọn vệ sinh các khu vực hành lang và chung quanh nhà thờ để chuẩn bị cho Thánh lễ + dọn vệ sinh sau Thánh lễ.

8. Âm thanh: Hợp đồng Công ty PC (Anh Nguyễn Phước) cung cấp âm thanh cho Thánh lễ tại lễ đài.

10. Ban Âm thanh: phụ trách âm thanh trong nhà thờ và 2 bên hành lang nhà thờ.

11. Ban Ánh sáng: phụ trách ánh sáng cho Thánh lễ.

12. Ban Truyền Thông: trực tiếp truyền thông trong Thánh lễ.

ĐOÀN RƯỚC:

• Tham gia đoàn rước: kính mời 05 vị mặc Quốc phục tham gia đoàn rước từ Tòa Giám Mục (Xin Quý chức có mặt trước 04g30 để chuẩn bị Quốc phục).

-Thánh Giá: Ông Tuấn (Gh.Micae Hy)

– Đèn hầu: Ông Thu (Gh.Phaolô Lộc) – Ông Bình (Gh.Giuse Viên)

– Lọng Thánh Giá: Ông Năm (Gh.Anrê Trông)

– Lọng Chủ tế: Ông Hưởng (Gh.Anê Thành)

II. LỄ KÍNH THÁNH PHÊRÔ & THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ (Thứ bảy 29/06/2019):

1. BUỔI SÁNG 05g00: LỄ MỪNG QUAN THẦY CHA QUẢN XỨ PHÊRÔ

w Đoàn rước gồm có:

– Thánh Giá – Đèn hầu (mặc âu phục): do Giáo họ Đaminh Cẩm (trực Phụng vụ) phân công phụ trách.

– Các ông bà trong Ban Thường vụ, các Ủy viên Giáo xứ, các Trưởng phó và ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, toàn Ban Điều hành các Giới – Ban – Đoàn thể tham gia đoàn rước. (nam mặc âu phục, nữ mặc áo dài)

Lưu ý: xin quý vị có mặt sớm tại Văn phòng Giáo xứ trước 04g30 để kịp chuẩn bị sắp xếp tham gia đoàn rước.

w Phụng vụ trong Thánh lễ: do Giáo họ Đaminh Cẩm (trực phụng vụ) phân công người đọc sách Thánh, đọc Lời nguyện tín hữu, Dâng lễ, xin oi .v.v…

w Giới Người Cha:

– Dành riêng ghế ngồi cho đoàn rước.

– Phụ trách chiêng trống và trật tự đoàn rước.

w Ban Trình Chiếu: trình chiếu trong Thánh lễ.

w Ban Âm Thanh: phụ trách âm thanh trong Thánh lễ.

w Ca Đoàn: phân công hát lễ.

2. BUỔI CHIỀU 17g15: LỄ MỪNG NGỌC KHÁNH LINH MỤC, QUAN THẦY, THƯỢNG THỌ 90 TUỔI CỦA CHA ANTÔN TRẦN VĂN TRƯỜNG.

w Đoàn rước gồm có:

– Thánh Giá – Đèn hầu (mặc âu phục): do Giáo họ Đaminh Cẩm (trực Phụng vụ) phân công phụ trách.

– Các ông bà trong Ban Thường vụ, các Ủy viên Giáo xứ, các Trưởng phó và ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, toàn Ban Điều hành các Giới – Ban – Đoàn thể tham gia đoàn rước. (nam mặc âu phục, nữ mặc áo dài)

Lưu ý: xin quý vị có mặt sớm tại Văn phòng Giáo xứ trước 16g45 để kịp chuẩn bị sắp xếp tham gia đoàn rước.

w Phụng vụ trong Thánh lễ: do Giáo họ Đaminh Cẩm (trực phụng vụ) phân công người đọc sách Thánh, đọc Lời nguyện tín hữu, Dâng lễ, xin oi .v.v…

w Giới Người Cha:

– Dành riêng ghế ngồi cho đoàn rước.

– Phụ trách chiêng trống và trật tự đoàn rước.

w Ông Thái (BTV): phụ trách MC trong buổi tiệc mừng tại Hội trường Giáo xứ.

w Ban Kèn: tham gia trong Thánh lễ.

w Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): chuẩn bị phông mừng lễ Cha Antôn tại sân khấu tiệc mừng (bên hông nam nhà thờ).

w Ông Ngọc (Ban Âm Thanh): phụ trách âm thanh trong Thánh lễ và tại sân khấu tiệc mừng (bên hông nam nhà thờ) sau Thánh lễ.

w Ông Linh (Ban Ánh Sáng): kiểm tra ánh sáng trong nhà thờ và chuẩn bị ánh sáng tại sân khấu tiệc mừng (bên hông nam nhà thờ).

w Ban Trật tự: phụ trách giữ xe và trật tự chung.

w Ban Truyền Thông: trực tiếp truyền thông trong Thánh lễ.

w Ban Trình Chiếu: trình chiếu trong Thánh lễ.

w Ca Đoàn: phân công hát lễ và tham gia văn nghệ sau Thánh lễ (xin đăng ký tiết mục nơi Anh Thái BTV).

Sau Thánh lễ, kính mời toàn thể các ông bà trong Ban Thường vụ, các Ủy viên Giáo xứ, các Trưởng phó và ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, toàn Ban Điều hành các Giới – Ban – Đoàn thể và Ban Kèn, vui lòng ở lại tham dự tiệc mừng chung niềm vui cùng Cha Antôn.

                     Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2019 

           KHÁN                                       TM/Ban Thường vụ HĐMV Giáo xứ 

        Quản xứ Chính Toà                                        Trưởng ban

Lm. Phêrô Trần Đức Cường                        Fx. Nguyễn Văn Hiến