GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

  HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ                 HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG

Số: 26 /2017/TB/GXCT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH:

1. THÁNG HOA “KÍNH ĐỨC MẸ”

2. KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

3. LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

_DSC3305.JPG - 222.84 kb

THÁNG 05 “THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ”:

            CHỦ ĐỀ: “Đức Maria – Nữ Vương Các Gia đình”

Theo thông lệ hằng năm, vào Tháng 05 “Tháng Hoa Kính Đức Mẹ”, Giáo xứ tổ chức Tôn Vinh Mẹ vào mỗi chiều thứ bảy tại Núi Đức Mẹ do các Giới – Ban ngành phụ trách: xướng kinh lần hạt, chuẩn bị bài suy niệm dâng hoa trước Thánh lễ (với nội dung theo chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ duyệt trước khi thực hiện), đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện Tín hữu, xin oi, dâng lễ, sắp xếp ghế ngồi (xin thu dọn sau Thánh lễ).

– 16g30: xướng kinh, lần hạt, dâng hoa.

– 17g00: Thánh lễ.

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH:

Chiều thứ bảy 29/04/2017 KHAI MẠC THÁNG HOA:

– Thánh lễ 17g00 do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự.

– Giới Người Mẹ: phụ trách  xướng kinh lần hạt, chuẩn bị bài suy niệm dâng hoa trước Thánh lễ (với nội dung theo chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ duyệt trước khi thực hiện), đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện Tín hữu, xin oi, dâng lễ, sắp xếp ghế ngồi (xin thu dọn sau Thánh lễ).

Có Đoàn rước từ Tòa Giám Mục:

(nam mặc sơ-mi trắng quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài)

– Thánh Giá: Ông Tuấn (Gh. Micae Hy)

– Đèn hầu: Ô. Thành (Gh.AugustinôHuy) – Ô. Dũng (Gh.Pl.Bường)

– Lọng Thánh Giá: Ông Hưng (Gh. Anrê Trông)

– Các ông bà trong Ban Thường vụ, các ông bà Ủy viên HĐMVGX, các Trưởng Phó Giáo họ còn lại + các Ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể tham gia đoàn rước.

– Các Giới – Ban ngành – Đoàn thể có đồng phục tham gia đoàn rước.

Lưu ý: Quý Ông bà có mặt đông đủ tại Văn phòng Giáo xứ trước 16h30 để kịp chuẩn bị tham gia đoàn rước.

Chiều thứ hai

01/05/2017

LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

– Thánh lễ 05g00 sáng do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự.

  Có Đoàn rước Thánh Giá – Đèn hầu:

(nam mặc sơ-mi trắng quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài)

 

– Thánh Giá: Ông Luyến (Gh. Đaminh Khảm)

– Đèn hầu: Ông Thọ (Gh.Anê Thành) – Ông Bá (Gh.Giuse Khang)

– Lọng Thánh Giá: Ông Ly (Gh. Augustinô Huy)

– Các ông bà trong Ban Thường vụ, các ông bà Ủy viên HĐMVGX, các Trưởng Phó Giáo họ còn lại + các Ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể tham gia đoàn rước.

– Các Giới – Ban ngành – Đoàn thể có đồng phục tham gia đoàn rước.

Lưu ý: Quý Ông bà có mặt đông đủ tại Văn phòng Giáo xứ trước 04h30 để kịp chuẩn bị tham gia đoàn rước.

 

– Phân công Phụng vụ:

Đọc Sách Thánh: Bài đọc 01: Ông Nguyễn Thanh Đức

(Gh.Phaolô Lộc)

Bài đọc 02: Bà Nguyễn Thị Mùi

(Gh.Giuse Khang)

Lời nguyện Tín hữu: Bà Trần Thị An Lưu

(Gh.Đaminh Cẩm)

Dâng lễ: Dâng hương Ông Lưu (Gh.Phêrô Lựu)
Bánh rượu Ông Đạo (Gh.Emmanuel Triệu)

Ông Hưng  (Gh.Anrê Trông)

Dâng hoa

Dâng nến

Cô Phương (BPV) chọn các vị nữ trong HĐMVGX.
Tập dâng lễ: sau Lễ 17g00 chiều thứ bảy 29/04/2017 trong nhà thờ.

– Kinh khai mạc, dẫn lễ & chuẩn bị lời nguyện: Ông Ngọc(UV.PV)

– Giới Người Cha: phụ trách chiêng trống, ghế ngồi trong và ngoài nhà thờ (xin thu dọn sau Thánh lễ).

– Giới Người Mẹ: xin oi.

– Ban Trật tự: phụ trách trật tự đoàn rước và dành riêng chỗ ngồi cho đoàn rước trong nhà thờ.

– Ban Lễ sinh: chuẩn bị bàn thờ và ghế ngồi cho các Cha đồng tế.

– Ban Âm thanh: phụ trách âm thanh.

– Các Ban ngành còn lại: phụ trách mọi công việc như thường lệ.

Chiều thứ bảy 06/05/2017 Giới Người Cha phụ trách: xướng kinh lần hạt, chuẩn bị bài suy niệm dâng hoa trước Thánh lễ (với nội dung theo chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ duyệt trước khi thực hiện), đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện Tín hữu, xin oi, dâng lễ, sắp xếp ghế ngồi (xin thu dọn sau Thánh lễ).

– 16g30: xướng kinh, lần hạt, dâng hoa.

– 17g00: Thánh lễ.

Chiều thứ bảy 13/05/2017 KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

– Thánh lễ 17g00 do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự.

Giới Trẻ phụ trách xướng kinh lần hạt, chuẩn bị bài suy niệm dâng hoa trước Thánh lễ (với nội dung theo chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ duyệt trước khi thực hiện), đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện Tín hữu, xin oi, dâng lễ, sắp xếp ghế ngồi (xin thu dọn sau Thánh lễ).

Có Đoàn rước Thánh Giá – Đèn hầu:

(nam mặc sơ-mi trắng quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài)

– Thánh Giá: Ông Ly (Gh. Augustinô Huy)

– Đèn hầu: Ô. Bình (Gh.Giuse Viên) – Ô. Hưng (Gh.Anrê Trông)

– Lọng Thánh Giá: Ông Quang (Gh. Emmanuel Triệu)

– Các ông bà trong Ban Thường vụ, các ông bà Ủy viên HĐMVGX, các Trưởng Phó Giáo họ còn lại + các Ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể tham gia đoàn rước.

– Các Giới – Ban ngành – Đoàn thể có đồng phục tham gia đoàn rước.

Lưu ý: Quý Ông bà có mặt đông đủ tại Văn phòng Giáo xứ trước 16h30 để kịp chuẩn bị tham gia đoàn rước.

Chiều thứ bảy 20/05/2017 Hội Legio phụ trách: xướng kinh lần hạt, chuẩn bị bài suy niệm dâng hoa trước Thánh lễ (với nội dung theo chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ duyệt trước khi thực hiện), đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện Tín hữu, xin oi, dâng lễ, sắp xếp ghế ngồi (xin thu dọn sau Thánh lễ).

– 16g30: xướng kinh, lần hạt, dâng hoa.

– 17g00: Thánh lễ.

Chiều thứ bảy 27/05/2017 Ban Giáo Lý phụ trách: có rước kiệu Đức Mẹ trước Thánh lễ.

16g15: tập trung ổn định đoàn rước kiệu Đức Mẹ.

16g30: bắt đầu kiệu

17g00: Thánh lễ

Ban Giáo lý phụ trách mọi công việc như: chuẩn bị bài suy niệm và kinh nguyện khi rước kiệu (với nội dung theo chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ duyệt trước khi thực hiện), có vũ hoa và dâng hoa tại 03 trạm dừng (bên hông nữ, trước nhà thờ và bên hông nam), phân chia người đọc sách và lời nguyện tín hữu, dâng lễ vật v.v…

Ông Ngọc (Ban Giáo lý) và Ban Trật tự: đúng 16g15 sắp xếp ổn định trật tự đoàn kiệu.

Giới Người Cha:

* Phụ trách trang hoàng bệ để hạ bàn kiệu tại 03 trạm dừng (02 trạm bên hông nam + nữ nhà thờ + 01 trạm ở tiền đường).

* Giúp các em Giáo lý sắp xếp ghế ngồi cho cộng đoàn (xin thu dọn sau Thánh lễ).

* Phụ trách chiêng trống.

Giới Trẻ: phụ trách trang hoàng bàn kiệu, cắt cử người khiêng bàn kiệu Đức Mẹ.

Giới Người Mẹ: phụ trách xin oi.

Ban Kèn: tham gia trong đoàn kiệu như thông lệ hằng năm.

Ca đoàn Têrêsa: phụ trách hát khi rước kiệu và trong Thánh lễ.

Ban Ánh sáng: phụ trách trang trí ánh sáng bàn kiệu (nếu trời tối)

Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh khi rước kiệu và Thánh lễ.

Ban Lễ sinh: phụ trách công việc như thường lệ.

 

Đoàn Quốc phục: tham gia đoàn kiệu:

Thánh Giá: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)

Đèn hầu: Ông Hạ (Gh.Phê rô Lựu) – Ông Đạo (Gh.Emmanuel Triệu)

Lọng hầu Thánh Giá: Ông Năm (Gh.Anrê Trông)

Lọng hầu kiệu Đức Mẹ: Ông Lưu (Gh.Phêrô Lựu)

Quý Ông Bà Trưởng phó các Giáo họ còn lại: xin mặc Quốc phục tham gia đoàn kiệu.

(Đề nghị Quý chức có mặt sớm lúc 15g45 để kịp chuẩn bị Quốc phục)

– Các Giới – Ban ngành – Đoàn thể có đồng phục riêng: đề nghị mặc để tham gia đoàn kiệu.

– Quý Ông bà trong Ban Thường vụ, các ủy viên trong Ban Thường vụ, các ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể tham gia đoàn kiệu xin mặc:

Nam: sơ mi trắng dài tay cà-vạt, quần sẩm màu             Nữ: áo dài

 

w Giới Người cha:

– Trang hoàng câu Chủ đề “Tháng Hoa” và treo cờ tại Núi Đức Mẹ, hoàn tất trong sáng thứ bảy 29/04/2017.

– Phụ trách chiêng trống trong các Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ (cắt cử thành viên đem chiêng trống ra Núi Đức Mẹ trước Thánh lễ và đem vào sau Thánh lễ).

Giúp Ban Giáo lý sắp xếp ghế ngồi cho Thánh lễ chiều thứ bảy (27/05/2017) tại Núi Đức Mẹ.

w Ông Ngọc (Ban Phụng vụ): chuẩn bị Lời nguyện Tín hữu cho các Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ trong Tháng Hoa.

w Ông Dũng (Ủy viên Thánh nhạc): phân công ca đoàn hát trong các Thánh lễ.

w Hội Legio: phân công hội viên quét dọn vệ sinh tại Núi Đức Mẹ vào mỗi sáng thứ bảy trong Tháng Hoa, để chuẩn bị cho các Thánh lễ chiều.

w Ban Lễ sinh: phân công các em Lễ sinh đem ghế có bàn quỳ ra Núi Đức Mẹ cho Quý Cha tham dự Thánh lễ (xin đem vào sau Thánh lễ).

w Ban Âm thanh – Ánh sáng – Lễ sinh: chuẩn bị mọi công việc cho các Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ trong Tháng Hoa.

 

² 12 Giáo họ lưu ý: 19g30 mỗi tối thứ năm đầu tháng có giờ Chầu Thánh Thể tại nhà thờ, vì thế trong Tháng Hoa, các Giáo họ không tổ chức đọc kinh tại các gia đình trong những ngày giờ nói trên.

 

TỐI THỨ BẢY 13/05/2017:

“KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA”

w 19giờ30: đọc kinh tôn vinh Mẹ tại Núi Đức Mẹ do Hội Legio phụ trách.

 

KHÁN                                      TM/Hội Đồng Mục vụ Giáo Xứ Chính Tòa

Cha Quản xứ                                                      Trưởng ban

 

 

Phaolô Maria Trần Quốc Việt                          Phêrô Nguyễn Văn Siêu