THÁNH TÂM

Trái tim Chúa mãi ấm từng ngọn lửa
Giúp con xua băng giá của cuộc đời
Giúp cuốn trôi bao giọt lệ sầu rơi
Tắm hồn con trong muôn lời ân phúc.

Trái tim Chúa đã chịu bao tủi nhục
Vì lòng con vẫn lắm lúc bội vong
Nhưng tình Ngài vẫn luôn mãi ấm nồng
Vẫn là chốn con cậy trông nương tựa.

Trái tim Chúa như ngàn vạn cánh cửa
Vẫn đợi chờ, vẫn thắp lửa yêu thương
Để cho con lúc cô lẽ chán chường
Chạy đến gởi ngàn sầu thương vào đó.

Trái tim Chúa có muôn ngàn lối nhỏ
Dẫn con vào trong muôn ngõ thương yêu
Hằng đợi con dẫu sáng ,trưa, sớm, chiều
Và cho con ngàn thương yêu nồng thắm.

Anna Hạt Bụi