Vào lúc 17g15 ngày 13.6.2024 Cha phụ tá Phaolô Lê Tấn Kính chủ sự thánh lễ Thánh Augustino Phan Viết Huy – Bổn mạng Giáo họ Augustinô Huy, trước đó tối thứ Tư ngày 12/6/2024 cộng đoàn họ Augustinô Huy đã tĩnh tâm để mừng lễ bổn mạng giáo họ mình.