Theo kết quả bầu cử hồi tháng 10/2017, hơn 120 quý chức thuộc Ban Thường Vụ, các ban ngành và các giáo họ đã được Cha Quản xứ và Đức Giám Mục Giáo Phận phê chuẩn vào Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Nhiệm Kỳ 2017-2021.

Ngày 12/11/2017, Thánh Lễ tạ ơn và trao văn bằng bổ nhiệm lúc 05g15 đã diễn ra trang trọng và sốt sắng, xin mời cộng đoàn hiệp thông và cầu nguyện cho quý chức trong nhiệm kỳ này được nhiều ơn Chúa soi sáng và hướng dẫn trong sứ vụ được Chúa và Giáo Hội giao phó. (Có danh sách cụ thể bên dưới).

Dưới đây là một số hình ảnh:

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức bổ nhiệm Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính tòa

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức bổ nhiệm Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính tòa

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức bổ nhiệm Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính tòa

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức bổ nhiệm Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính tòa

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức bổ nhiệm Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính tòa

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức bổ nhiệm Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính tòa

 

Dưới đây là danh sách cụ thể:

TT Tên Thánh Họ và Tên Chức vụ
1 Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hiến Trưởng Ban Thường Vụ
2 Antôn Hồ Quang Thái Phó  Ban Thường Vụ Đối Nội
3 Giuse Trương Phúc Phó  Ban Thường Vụ Đối Ngoại & Ủy viên Quản trị Tài Sản
4 Philipphê Hùng Thư ký Ban Thường Vụ
5 Maria Lưu Thị Thu Thủy Thủ Quỹ ban Thường Vụ
6 Giuse Nguyễn Văn Ngọc Ủy viên Phụng vụ; Trưởng ban Phụng vụ; Phó 1 Ban Giáo lý Thiếu Nhi
7 Maria Phạm Thị Tuyết Anh Ủy viên Giáo lý; Trưởng Ban Giáo Lý Thiếu Nhi
8  Maria Madalena Nguyễn Hứa Thiên Dung Ủy viên Hoạt Động Tông Đồ
9 Gioan Lâm Hoàng Bá Đạt Ủy viên Thánh Nhạc; Ca trưởng Ca đoàn Thánh Gia
10 Matthêu Phan Văn Luyến Trưởng Giáo họ Đaminh Khảm
11 Phaolô Nguyễn Văn Ngọc Phó Giáo họ Đaminh Khảm
12 Têrêsa Đặng Thị Hoàng Oanh Thư ký-Thủ quỹ Giáo họ Đaminh Khảm
13 Phanxicô Xaviê Võ Khắc Cảnh Phụ Huynh Giáo lý Giáo họ Đaminh Khảm
14 Anê Ngô Thị Hồng Hạnh BAXH-Caritas Giáo họ Đaminh Khảm
15 Giuse Nguyễn Thanh Đức Trưởng Giáo họ Phaolô Lộc
16 Batôlômêô Trương Thu Phó Giáo họ Phaolô Lộc
17 Matta Nguyễn Ngọc Đan Linh Thư ký-Thủ quỹ Giáo họ Phaolô Lộc
18 Anna Lê Thị Nha Trang Phụ Huynh Giáo lý & BAXH-Caritas Giáo họ Phaolô Lộc
19 Maria Trần Thị An Lưu Trưởng Giáo họ Đaminh Cẩm; Hội trưởng Hội Legio Mariae
20 Phanxicô Xaviê Vũ Huy Điền Phó Giáo họ Đaminh Cẩm
21 Têrêsa Hoàng Thị Lệ Huyền Thư ký-Thủ quỹ Giáo họ Đaminh Cẩm; Thư ký Giới Người Mẹ
22 Micae Nguyễn Kính Phụ Huynh Giáo lý Giáo họ Đaminh Cẩm
23 Gioan Trương Đình Thiện BAXH-Caritas Giáo họ Đaminh Cẩm
24 Giuse Đỗ Văn Lưu Trưởng Giáo họ Phêrô Lựu; Trưởng Ban Bảo Trợ Học Sinh
25 Giuse Võ Văn Hạ Phó Giáo họ Phêrô Lựu; Trưởng Giới Người Cha
26 Anna Nguyễn Thị Như Nguyệt Thư ký-Thủ quỹ Giáo họ Phêrô Lựu
27 Giuse Lê Thanh Dũng Phụ Huynh Giáo lý Giáo họ Phêrô Lựu
28 Lucia Nguyễn Thị Như Mai BAXH-Caritas Giáo họ Phêrô Lựu; Thủ quỹ Ban BAXH-Caritas
29 Phêrô Nguyễn Văn Tuấn Trưởng Giáo họ Micae Hy
30 Gioan Bosco Trần Hùng Dũng Phó Giáo họ Micae Hy
31 Maria Lâm Tuyết Minh Thư ký-Thủ quỹ Giáo họ Micae Hy
32 Antôn Nguyễn Văn Dũng Phụ Huynh Giáo lý Giáo họ Micae Hy
33 Matta Nguyễn Thị Thùy Liên BAXH-Caritas Giáo họ Micae Hy
34 Antôn Nguyễn Xuân Ly Trưởng Giáo họ Augustino Huy; Thư ký & Thủ quỹ Giới Người Cha
35 Matta Nguyễn Thị Thuyên Phó Giáo họ Augustino Huy
36 Giuse Nguyễn Hữu Sự Thư ký-Thủ quỹ Giáo họ Augustino Huy
37 Anna Hồ Thị Minh Thủy Phụ huynh Giáo lý Giáo họ Augustino Huy
38 Gioan Baotixxita Đặng Văn Vân BAXH-Caritas Giáo họ Augustino Huy
39 Gioan Baotixxita Hưởng Trưởng Giáo họ Anê Thành
40 Phaolô Phạm Quốc Bảo Phó Giáo họ Anê Thành
41 Giacôbê Trần Cao Trọng Thư ký-Thủ quỹ Giáo họ Anê Thành
42 Phaolô Trần Linh Phụ huynh Giáo lý Giáo họ Anê Thành; Trưởng Ban Phụ Huynh Giáo lý
43 Gioan Baotixxita Hồ Du BAXH-Caritas Giáo họ Anê Thành
44 Phaolô Lê Văn Bình Trưởng Giáo họ Giuse Viên
45 Giacôbê Hoàng Đức Dũng Phó Giáo họ Giuse Viên; Trưởng CT Thăng Tiến Hôn Nhân
46 Micae Nguyễn Cầu Thư ký-Thủ quỹ Giáo họ Giuse Viên
47 Giuse Trần Xuân Tin Phụ huynh Giáo lý Giáo họ Giuse Viên
48 Matthêu Nguyễn Văn Bình BAXH-Caritas Giáo họ Giuse Viên
49 Phaolô Lại Tấn Đạo Trưởng Giáo họ Emmanuel Triệu
50 Tađêô Huỳnh Văn Quang Phó Giáo họ Emmanuel Triệu; Trưởng Đoàn Phan Sinh
51 Maria Vũ Thị Hồng Anh Thư ký-Thủ quỹ Giáo họ Emmanuel Triệu; Trương Ban BAXH-Caritas
52 Tôma Võ Thành Kiểm Phụ huynh Giáo lý Giáo họ Emmanuel Triệu
53 Gioan Baotixita Ngô Thân Thông BAXH-Caritas Giáo họ Emmanuel Triệu; Thư ký Ban BAXH-Caritas
54 Phanxicô Huỳnh Dũng Trưởng Giáo họ Phaolô Bường
55 Phaolô Phạm Ngọc Trung Phó Giáo họ Phaolô Bường
56 Maria Nguyễn Thị Tươi Thư ký-Thủ quỹ Giáo họ Phaolô Bường
57 Maria Trần Thị Thanh Thúy Phụ huynh Giáo lý Giáo họ Phaolô Bường
58 Stêphanô Hồ Hữu Trợ BAXH-Caritas Giáo họ Phaolô Bường
59 Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái Hưng Trưởng Giáo họ Anrê Trông
60 Alexis Ngô Đình Năm Phó Giáo họ Anrê Trông
61 Maria Lê Thị Lời Thư ký-Thủ quỹ Giáo họ Anrê Trông
62 Gioan Baotixita Nguyễn Văn Vinh Phụ huynh Giáo lý Giáo họ Anrê Trông
63 Tađêô Hòa BAXH-Caritas Giáo họ Anrê Trông
64 Antôn Nguyễn Hữu Trưởng Giáo họ Giuse Khang
65 Maria Nguyễn Thị Mùi Phó Giáo họ Giuse Khang
66 Agata Hồ Thị Tuấn Thư ký-Thủ quỹ Giáo họ Giuse Khang; Thủ quỹ Hội BAVS
67 Phaolô Bùi Văn Huy Phụ huynh Giáo lý Giáo họ Giuse Khang
68 Maria Lâm Thị Tuyết Mai BAXH-Caritas Giáo họ Giuse Khang
69 Giuse Nguyễn Hữu Thanh Trưởng Giới Lão Thành
70 Alexu Đoàn Văn Lân Phó Giới Lão Thành
71 Phêlômêna Trần Thị Phụng Thủ quỹ Giới Lão Thành
72 Gioan Baotixita Huỳnh Tấn Đạt Phó Giới Người Cha
73 Catarina Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Giới Người Mẹ
74 Maria Vũ Thị Nhung Thủ quỹ Giới Người Mẹ
75 Phêrô Lê Quốc Huy Trưởng Giới Trẻ
76 Gioakim Nguyễn Văn Bình Phó Giới Trẻ
77 Anna Đỗ Thu Hương Thủ quỹ Giới Trẻ
78 Phêrô Vũ Hà Tuấn Anh Phó 2 Ban Giáo Lý
79 Cêcilia Lâm Thị Thùy Trang Thư ký Ban Giáo Lý
80 Maria Hà Thị Nhật Hồng Thủ quỹ Ban Giáo Lý
81 Fêlicitê Mai Thanh Hương Văn Phòng Ban Giáo lý
82 Phanxica Trần Thị Phương Phó Ban Phụng Vụ
83 Antôn Nguyễn Phước Trưởng Ban Lễ Sinh
84 Phêrô Trương Quốc Thành Phó Ban Lễ Sinh
85 Phaolô Huỳnh Văn Phát Trưởng Hội Bác Ái Vinh Sơn
86 Batôlômêô Lê Huy Lập Phó Hội Bác Ái Vinh Sơn
87 Antôn Nguyễn Xuân Hải Thư ký Hội Bác Ái Vinh Sơn
88 Maria Trần Thị Vân Phó Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Antôn
89 Antôn Trần Văn Tuấn Huấn Luyện Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Antôn
90 Maria Madalena Nguyễn Thị Hoa Thư ký Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Antôn
91 Catarina Nguyễn Thị Nhung Hải Thủ quỹ Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Antôn
92 Bonaventura Trịnh Hoàng Hòa Bình Phó Hội Legio Mariae
93 Maria Vũ Phạm Thùy Dung Phó Ban BAXH-Caritas
94 Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hùng Phó Ban Bảo Trợ Học Sinh; Trưởng Ca Đoàn Cêcilia
95 Têrêsa Nguyễn Thị Tình Thư ký & Thủ Quỹ Ban Bảo Trợ Học Sinh
96 Đaminh Nguyễn Thanh Thống Phó CT Thăng Tiến Hôn Nhân
97 Giuse Hồ Bá Hiệp Thư ký CT Thăng Tiến Hôn Nhân
98 Anê Nguyễn Thị Thanh Cảnh Thủ quỹ CT Thăng Tiến Hôn Nhân
99 Maria Madalena Nguyễn Thị Tuyết Lan Phó Ca đoàn Cêcilia
100 Tôma Nguyễn Đức Dũng Trưởng Ca đoàn Mẹ Lên Trời
101 Phaolô Ngô Sinh Linh Phó Ca đoàn Mẹ Lên Trời
102 Têrêsa Hồ Thị Chinh Phó Ca đoàn Thánh Gia
103 Anna Lê Thị Xuân Hòa Trưởng Ca đoàn Phanxicô
104 Maria Nguyễn Quý Trâm Anh Phó Ca đoàn Phanxicô
105 Maria Madalena Phạm Bảo Ngọc Trưởng Ca đoàn Têrêsa (Thiếu nhi)
106 Anna Bùi Thị Thùy Linh Phó Ca đoàn Têrêsa (Thiếu nhi)
107 Bernadino Nguyễn Văn Đức Trưởng Ca đoàn Monica
108 Têrêsa Vũ Thị Phương Thảo Phó Ca đoàn Monica
109 Sr Catarina Cao Thị Mến Trưởng Ca đoàn Emmanuel (Tiếng Anh)
110 Antôn Trần Minh Nhật Phó Ca đoàn Emmanuel (Tiếng Anh)
111 Đaminh Đặng Văn Chương Trưởng Ban Kèn
112 Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Sơn Phó Ban Kèn
113 Tađêô Nguyễn Châu Phụ Trách Âm Thanh
114 Bênêđictô Bảo Linh Phụ Trách Ánh Sáng
115 Giuse Trương Văn Thơm Phụ Trách Truyền Thông
116 Phanxicô Xaviê Nguyễn Thế Tứ Phụ trách trình chiếu
117 Phaolô Phạm Văn Ngọc Trưởng Ban Trật Tự
118 Josaphat Phạm Phú Xuân Phó Ban Trật Tự
119 Phaolô Hà Thúc Đào Trưởng Ban Trợ Táng
120 Phaolô Nguyễn Quốc Thịnh Phó Ban Trợ Táng
121 Tađêô Phạm Ngọc Vui Thư ký & Thủ quỹ Ban Trợ Táng