Thứ tư ngày 13/6/2018, 03 tân Linh mục lãnh nhận thiên chức Linh mục trong Thánh lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 08/6/2018, đã về nhà thờ Chính Toà để cử hành thánh lễ đồng tế tạ ơn.

Tân Linh Mục Giuse NGUYỄN HÙNG, Giáo xứ An Ngãi;
Tân Linh Mục Giuse PHẠM NGUYÊN HUY, Giáo xứ Thanh Bình;
Tân Linh Mục Đaminh TRẦN NGỌC HUY, Giáo xứ Hội An.

 

@Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng.

 

 
Flickr API Key not defined. See here for documentation.