Sáng nay, 5g00 ngày 29.6.2024, Thánh lễ mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô do cha phụ tá Cha phụ tá Phêrô Nguyễn Duy Khiêm chủ tế, đồng tế có Cha Antôn Trần Văn Trường, Cha Giuse Nguyễn Thanh Tùng (Quản lý TGM) cử hành dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban muôn hồng ân trong dịp kỉ niệm 65 Năm Linh mục của Cha Antôn Trần Văn Trường.