Chiều nay, lúc 17g00, 10/02/2018 cộng đoàn Giáo xứ Chính Toà đã cùng nhau dâng Thánh Lễ tạ ơn cuối năm Đinh Dậu do cha Quản xứ chủ tế.

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây:

 
Flickr API Key not defined. See here for documentation.