Thánh lễ sáng Mồng Hai Tết – Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ 06/02/2019, do cha phụ tá Giuse Phạm Nguyên Huy chủ sự thánh lễ.

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.