Thứ Sáu, ngày 03/11, Thánh lễ Kính Thánh Martinô Poret, tu sĩ được Cha Bonaventura Mai Thái – Đại diện Giám quản, Quản xứ Chính Tòa cử hành lúc 17g15, Bổn mạng của Ban Trợ Táng và 12 anh em.

Xin Chúa ban cho anh em ban trợ táng được luôn hăng say, nhiệt thành phục vụ.

Hình ảnh: Anton Thành
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.