Lúc 18g30 Chúa nhật ngày 11/8/2019, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã chủ tế Thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ Hòa Khánh và ban Bí tích Thêm sức cho 43 em trong giáo xứ, nhân dịp này cũng có 62 em được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu.

Đồng tế có cha quản xứ Phanxico Xavie, cha phụ tá và cha Chánh văn phòng Tòa giám mục Phaolo. Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse đã làm phép tượng Lòng Thương xót của Thiên Chúa vừa được đặt tại hành lang bên hông phải của nhà thờ.

Nguồn: BTT Gx Hoà Khánh

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.