Sáng Mồng Một Tết, Đức Cha Giuse chủ tế thánh lễ tại nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng, cùng đồng tế có Cha Tổng Đại Diện kiêm quản xứ Chính Toà, Cha Phó xứ và Quý Cha ở Toà Giám Mục.

Trong thánh lễ cộng đoàn lãnh nhận Lời Chúa đầu năm, và Đức Cha Giuse cũng lì xì toàn thể cộng đoàn hiện diện sáng nay.

dscf0958_32184583650_o.jpg - 217.65 kB

 

dscf0960_31751905203_o.jpg - 225.74 kB

 

dscf0970_32410778602_o.jpg - 187.98 kB

 

dscf0974_32184568480_o.jpg - 165.47 kB

 

dscf0978_32563781305_o.jpg - 153.17 kB

 

dscf0980_31751889203_o.jpg - 176.41 kB

 

dscf0993_31751872813_o.jpg - 236.24 kB

 

dscf0997_31719723974_o.jpg - 244.88 kB

 

dscf1007_32184543430_o.jpg - 214.49 kB

 

dscf1008_32563752225_o.jpg - 170.32 kB

 

dscf1020_32441118371_o.jpg - 232.9 kB

 

dscf1023_32410727122_o.jpg - 218.48 kB

 

dscf1025_31719700894_o.jpg - 186.5 kB

 

dscf1034_31751830563_o.jpg - 176.85 kB

 

dscf1042_31719680104_o.jpg - 201.82 kB

 

dscf1044_32441092591_o.jpg - 186.95 kB

 

dscf1046_31751819443_o.jpg - 220.48 kB

 

dscf1053_32410704442_o.jpg - 182.83 kB

 

dscf1091_31719647044_o.jpg - 201.18 kB

Tin và ảnh : Vu Ha Minh Thang

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: