Vào lúc 22g00 ngày 15/02/2018, tức 30 Tết, Thánh lễ Đêm Giao Thừa tại Nhà Thờ Chính Toà Đà Nẵng, do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế, cùng đồng tế có quý Cha Quản xứ, phó xứ Chính Toà và Toà Giám Mục.

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây:

 
Flickr API Key not defined. See here for documentation.