Thánh lễ Chúa Nhật và Tôn vinh Đức Mẹ tháng Mân Côi tại Núi Đá do liên giáo họ: Phaolô Bường, Anrê Trông, Giuse Khang cùng phụ trách, lúc 17g15 thứ Bảy ngày 08.10.2022

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.