THÔNG BÁO
(Số 02/T5.2023)
V/v. RAO ĐIỀU TRA CÁC ỨNG VIÊN TRƯỚC KHI CHỊU CHỨC LINH MỤC

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh, và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và Anh chị em,

Theo dự kiến, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ truyền chức Linh mục cho các Thầy Phó tế có tên dưới đây, vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2023, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn mạng Giáo phận, tại Nhà thờ Chính Tòa:

 1. Thầy Giuse Nguyễn Phốt Nhựt
  Thuộc Giáo xứ Phú Hạ
  Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Trà Kiệu.
 2. Thầy Phêrô Trần Công Phi
  Thuộc Giáo xứ Phú Hạ
  Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Ái Nghĩa.
 3. Thầy Antôn Maria Trần Văn Quốc, CRM
  Thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Hà Lam.

Chiếu theo Giáo Luật 1983, điều 1051, triệt 2, các ứng viên tiến chức phải được thông báo cho cộng đoàn Dân Chúa để điều tra trước khi lãnh nhận thánh chức Linh mục. Chính vì thế, xin quý Cha quản xứ, quản nhiệm và các cộng đoàn Dòng tu cho rao điều tra trong các Thánh lễ Chúa Nhật và niêm yết thông báo này trong 03 tuần : 21/5 ; 28/5 và 04/6 năm 2023.

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho quý Thầy; và nếu thấy quý Thầy có điều gì ngăn trở cho việc lãnh nhận thánh chức Linh mục, thì buộc lương tâm, phải trình cho Đức Giám Mục Giáo Phận.

Xin chân thành cảm ơn.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2023
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo